หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
 
ติดต่อ
  นายสดุดี พุทธัง  
  นายอำเภอคลองขลุง  
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
  ที่อยู่ : ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร 62120
  โทรศัพท์ : 055-781-505
  โทรสาร : 055-781-599
  Website : www.khlongkhlung.go.th
  Email : KK6205@hotmail.com
kk6205@khlongkhlung.go.th
  Facebook : ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
 
 
แผนที่ดาวเทียม
 
ที่ว่าการอำเภอ คลองขลุง
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ