หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอคลองขลุง
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวบ้านในอำเภอคลองขลุง
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
1
2
3
 
 
HOTNEWS
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง ยินดีให้บริการคะ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
อำเภอคลองขลุง
  นายสดุดี พุทธัง  
  นายอำเภอคลองขลุง  
 
 
 
กิจกรรม  
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
หนังสือสั่งการอำเภอ
   
 
ทดสอบ [ 10 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
   
 
   
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) [ 4 มี.ค. 2563 ]ซื้อพันธุ์ไม้ โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับ [ 21 ส.ค. 2562 ]

   
 
 
 
 
VDO/วีดิทัศน์  
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
ข่าวสารในเครื่อข่าย
   
 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ DLTV ศพด.บ้านหนองวัว [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ฯ DLTV ศพด.หนองวัวดำ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ DLTV ศพด.บ้านหนองแดน [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ฯ DLTV ศพด.หนองแดน [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ DLTV ศพด.บ้านท่าคูณ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ฯ DLTV ศพด.ท่าคูณ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ DLTV ศพด.บ้านคลอง [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศ อบต.โกสัมพี เรื่อง ผู้ชนะการราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพั [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านพราน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ด้านแหล่งน้ำ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บึงทับแรต อบต.บึงทับแรตจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันกองทัพไทย [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.หนองปลิง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.นครชุม มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.ลานกระบือ การป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm2.5) [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ 1/2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ ถึง หมู่ที่ 7 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   
 
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
คำถามที่พบบ่อย
 
กระดานสนทนา
   
 
   
 
   
 
เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 พ.ย. 2563)    อ่าน 84  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
   
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง