หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
ข่าวสารอำเภอคลองขลุง
 
 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา ดังนี้ 1.ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครดังนี้ ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2563 2.รับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี รุ่นที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2563 ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 11.02 น. โดย คุณ ศิรินภา บุญสร้อย

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ