หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
บุคลากร
 
 


นายสดุดี พุทธัง
นายอำเภอคลองขลุง
 
กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม
 


นายสิทธิชัย ณ รังษี
ปลัดอำเภอ
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ


นางสาวสุพัตรา สัตย์ชาพงษ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ