หน้าหลัก
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
ถนนสุขาภิบาล 1 กำแพงเพชร
 
บุคลากร
 
 


นายสดุดี พุทธัง
นายอำเภอคลองขลุง
 
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
 


นายสดุดี พุทธัง
นายอำเภอคลองขลุง
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ


นายวัลลภ หรั่งเพชร
ปลัดอำเภอ
หัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ


นายสิทธิชัย ณ รังษี
ปลัดอำเภอ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ